Buitengewoon wonen

Buiten wonen is luisteren naar de roep van kievitten en uilen. Kikkers vangen in poeltjes en beekjes. Roofvogels spotten. Of gewoon genieten van de ruimte en de rust. Wie kiest voor Dalmeden, kiest voor buitengewoon wonen. 

Het landschap staat voorop. Een mozaïek van akkers en weilanden, open en besloten, singels, houtwallen en bosjes. Dalmeden is een groene wijk met een landelijk karakter. Overal in het gebied is de natuur duidelijk aanwezig, van boomgroepen tot grasland, Drie groene (brede) stroken doorsnijden het gebied: Beemd, Weide en Brink. 

Vrije kavels en projectbouw

De meeste kavels in Dalmeden zijn vrije kavels. Dat betekent dat u een stuk grond koopt van de gemeente waarop u uw woning bouwt, meestal vrijstaand. Op een aantal plekken in de wijk vindt u daarnaast projectbouwwoningen.

Besloten, groene buurtjes in Meander

Meander ligt naast het woongebied Stromen. Ook hier speelt water een belangrijke rol. Boomgroepen, houtsingels en geschoren en losse hagen geven de buurtjes waaruit Meander is opgebouwd de nodige beslotenheid en intimiteit. De richting van de bebouwing en het wegenpatroon geven de buurt een zekere beslotenheid.

Beeklopen in Stromen

Stromen is het meest westelijke woongebied van de wijk. Water speelt in Stromen een belangrijke rol. Het gebied ligt het laagst in Dalmeden en wordt doorsneden door één beekloop. Deze beekloop voert altijd water. Daarnaast zijn er nog andere beeklopen die alleen in natte tijden water voeren. De Beemd vormt de oostelijke grens van Stromen. Het is een nagenoeg open strook land, vochtig in natte tijden en begroeid met grassen en kruiden. Beemd is een belangrijke ecologische verbindingszone tussen de verschillende gebieden.

Kernen

Dit woongebied, dat middenin Dalmeden ligt, is het meest ontwikkeld. In dit deel is namelijk al een groot aantal woningen gebouwd. Het gebied is verdeeld in Kern Noord en Kern Zuid. Beide delen kennen verschillende typen woningen en hebben een ervenstructuur: kleine erfjes met daaromheen een viertal vrijstaande woningen. Het hart van de buurt wordt gevormd door het Plein. Rond dit Plein staan aaneengesloten woningen met in het midden een mooie bomengroep. Het oostelijk deel van het gebied wordt begrensd door de langgerekte groenstrook ‘de Brink’ en het westelijk gebied door een brede groenstrook ‘de Weide’. 


Diverse bomengroepen in Bos

Aan de zuidkant van de wijk ligt woongebied Bos. Deze bestaat uit de gebieden Bos Noord en Bos Zuid. Dit gebied dankt zijn naam aan de bomengroepen die verspreid door deze buurt staan en soms zelfs op de kavels. In dit gebied krijgt u veel vrijheid om te bouwen. Er is sprake van minder spelregels dan in andere buurten.

Login

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Je ontvangt per e-mail een activatielink waar je een nieuw wachtwoord in kunt voeren. Bij eventuele problemen kun je contact opnemen met info@gemeentehengelo.nl
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Type nogmaals uw wachtwoord:
De link die u heeft gevolgd is inmiddels verlopen. Zorg ervoor dat u binnen 10 minuten na wachtwoord vergeten aanvraag, het wachtwoord wijzigt. Wilt u uw wachtwoord alsnog wijzigen, doe dan een nieuwe aanvraag. Uw wachtwoord is succesvol ingesteld, u kunt nu met dit wachtwoord inloggen.