https://www.kavelsinhengelo.nl/hengelo-helpt/veel-gestelde-vragen/headerbeeld-04.jpg/RESIZE-image-header.jpg

Veel gestelde vragen


Veel mensen lopen rond met dezelfde vragen. We hebben de meest gestelde vragen voor u verzameld. Op iedere vraag hebben we een antwoord geformuleerd. Staat uw vraag hier niet bij? Stel ze dan aan uw klantbegeleider.

Optie/verkoop:

Zodra u een optie heeft kunnen nemen op een kavel, ontvangt u van ons een optieovereenkomst. Deze optie heeft een looptijd van 20 weken. Hierbij zijn de eerste 10 weken gratis. Daarna betaalt u over de volgende 10 weken de wettelijke rente. Deze rente vervalt bij aankoop van de kavel. In deze periode heeft u voldoende tijd om de mogelijkheden van uw kavel te onderzoeken.

Na de optieperiode (of eerder als u hier om vraagt) krijgt u automatisch een koopovereenkomst toegestuurd. De koopovereenkomst heeft een maximale looptijd van 9 maanden. Hierbij zijn de eerste 3 maanden gratis en betaalt u over de daarop volgende 6 maanden de wettelijke rente. In deze 9 maanden moet u de koopakte laten passeren.

Zodra de akte is gepasseerd, moet de woning binnen 2 jaar helemaal klaar zijn.

U kunt maximaal op 1 kavel een optie nemen. Wel is het mogelijk de optie terug te geven en direct een optie te nemen op een andere kavel. Heeft u de kavel, die u terug geeft, langer dan 10 weken in optie gehad? Houdt u dan rekening met de wettelijke rente die u moet betalen.

De koopovereenkomst kunt u op de volgende 3 manieren ontbinden

  • Als u failliet wordt verklaard en als er op uw bezittingen beslag wordt gelegd
  • Als een bodemverontreiniging op uw kavel wordt aangetroffen
  • Als het u niet lukt om een hypothecaire lening te krijgen.

De woning moet minimaal 2 jaar zelf bewoond worden. Daarna mag de woning worden doorverkocht.

Grondgesteldheid:

Gezien de grondwaterstand en grondsoort in de wijk, is de kans groot, dat uw woning een extra stevige fundering nodig heeft. Om het soort fundering te kunnen bepalen, zult u een sonderingsonderzoek moeten laten uitvoeren door een deskundige. Naast grondwaterstand en grondsoort, is ook het type woning bepalend voor de noodzaak voor een bepaalde fundering. Een vuistregel is: Hoe zwaarder of hoger uw woning, hoe groter de kans op een extra verstevigde fundering.

Een sonderingsonderzoek kost ongeveer €1.000,-
Tip: In sommige gevallen kunt u het sonderingsonderzoek samen met uw buren laten uitvoeren. Dat kan schelen in de kosten voor dit onderzoek.

Zowel technisch als juridisch is dit mogelijk. Bij de bouwaanvraag moet u wel een goede berekening toevoegen. Daarnaast is het belangrijk om de kelder goed waterdicht te maken gezien de hoge grondwaterstand in het gebied. Verder moet u de kelder onder uw woning plaatsen en niet bijvoorbeeld op een plek onder de tuin. Het is verstandig om bij ons vooraf te checken wat de mogelijkheden voor een kelder op uw kavel zijn.

Bestemmingsplan:

Ja, werken aan huis is mogelijk. Wel hebben we aan ‘werken aan huis’ een aantal voorwaarden verbonden. Het bedrijf mag bijvoorbeeld maximaal 1/3 van het oppervlakte van de woning in beslag nemen met een maximum van 40 m². Daarnaast moet het beroep aan huis ondergeschikt zijn aan de woonfunctie. Onze klantbegeleiders kunnen u meer vertellen.

In het bestemmingsplan zijn geen vrijstellingsmogelijkheden opgenomen. Dat betekent, dat u niet kunt afwijken van o.a de voorgeschreven goot- en nokhoogtes, bebouwingsoppervlakten en totale dieptes van hoofdgebouwen.

Waterhuishouding:

Het hemelwater moet u van het vuilwater scheiden. Dat moet u bovengronds afkoppelen.
U kunt het regenwater op 2 verschillende manieren afvoeren

  1. bovengronds via stenen, een geultje of op een andere manier.
  2. direct infiltreren in de grond, bijvoorbeeld via een grindkoffer. Het is overigens niet de bedoeling dat de pijp rechtstreeks de grond in gaat.


Login

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Je ontvangt per e-mail een activatielink waar je een nieuw wachtwoord in kunt voeren. Bij eventuele problemen kun je contact opnemen met info@gemeentehengelo.nl
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Type nogmaals uw wachtwoord:
De link die u heeft gevolgd is inmiddels verlopen. Zorg ervoor dat u binnen 10 minuten na wachtwoord vergeten aanvraag, het wachtwoord wijzigt. Wilt u uw wachtwoord alsnog wijzigen, doe dan een nieuwe aanvraag. Uw wachtwoord is succesvol ingesteld, u kunt nu met dit wachtwoord inloggen.