Ideeën toetsen aan de gemeente 

https://www.kavelsinhengelo.nl/zelf-een-huis-bouwen-dat-ga-ik-doen/afstemmen-voordat-u-gaat-bouwen/headerbeeld-03.jpg/RESIZE-image-header.jpg

Afstemmen voordat u gaat bouwen


Een huis ontwerpen en bouwen is waarschijnlijk voor u geen dagelijkse bezigheid. Wij helpen u graag op weg om van oriëntatiefase tot een definitief ontwerp te komen.                                 

De Oriën

De Oriëntatiefase:

U loopt al een tijdje rond met het idee om een huis te bouwen. U heeft al wat schetsen gemaakt of foto’s verzameld van woningen die u mooi vindt. Het is handig om in dit stadium contact te zoeken met de gemeente. We kunnen kijken binnen welke wijk uw ideeën en wensen het beste passen Vraag het de klantbegeleiders. Zij kijken samen met u kijken wat uw mogelijkheden zijn.

De eerste schetsontwerpen:

Zodra u een optie heeft op een bouwkavel en wilt weten of uw bouwwens voldoet aan de randvoorwaarden gaan we samen met u kijken of uw ontwerp/schetsplan hieraan voldoet. Neem contact op met de klantenbegeleider. Samen met u kan dan worden gekeken wat voor u de meest logische stap is. Dat kan bijvoorbeeld een afspraak zijn bij de stadsbouwmeester of het indienen van een vooroverleg /conceptaanvraag. Daarnaast hebben Dalmeden en Broek een eigen procedure voor de beoordeling van uw schetsontwerpen.

* Dalmeden:
In Dalmeden doet u dat samen met het kwaliteitsteam (Q-team) van de       gemeente. Het Q-team vergadert iedere donderdag. Bij een gesprek met het Q-team in Dalmeden kunt u zelf aanwezig zijn en is het handig om uw architect of adviseur mee te nemen naar het overleg. Maar dat is niet verplicht. Als u van te voren bij de klantbegeleiders aangeeft wie er aanwezig zullen zijn op een vergadering, dan houden zij hiermee rekening.
*
Broek:
In Broek kunt u een beeld of een verkennend ontwerp opsturen, die in een wekelijks afstemmingsoverleg wordt besproken. U krijgt daarna een inhoudelijk reactie dat is afgestemd met de stadsbouwmeester of een procesreactie om het plan verder uit te werken en hoe uw plan het beste beoordeeld kan worden in het vervolgproces.

Het kan zijn dat uw ontwerp direct voldoet aan de randvoorwaarden. Het kan ook zijn, dat u het plan (op onderdelen) moet aanpassen. We denken graag met u mee over eventuele aanpassingen van uw ontwerp of we gaan samen met u op zoek naar een andere locatie die beter bij uw bouwwensen past.

Definitief ontwerp:
Zodra het schetsontwerp is goedgekeurd, maakt u (of uw adviseur of architect) een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp kunt u indienen
via het omgevingsloket.

Stuur uw schetsontwerp in


Stuur uw schetsontwerp in

Bijna klaar om te starten: aanvragen vergunning

U kunt uw vergunning om te gaan bouwen ('omgevingsvergunning') aanvragen via het omgevingsloket. De aanvraag van uw vergunning publiceert de gemeente, evenals alle andere aanvragen, in het Hengelo’s Weekblad. Deze huis-aan-huiskrant ligt iedere dinsdag bij alle inwoners van Hengelo op de deurmat. De publicatie heeft een reden: Inwoners van Hengelo kunnen aangeven, dat ze het niet eens zijn met uw bouwplannen. Ze dienen dan een zienswijze in tegen uw plannen. Ze moeten uitleggen waarom ze het niet eens zijn.

De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling

Vergeet niet om ook direct andere onderdelen aan te vragen zoals het aanleggen van een inrit. Zodra u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestiging. In deze bevestiging staat beschreven op welke wijze de gemeente uw aanvraag afhandelt. Daarnaast laat de gemeente u weten of u nog eventueel ontbrekende stukken moet aanleveren. Zodra de aanvraag compleet is, beoordelen verschillende disciplines binnen de gemeente uw aanvraag. De gemeente heeft hiervoor 6 weken nodig. 

U ontvangt de vergunning en kunt starten

Dan is het zover: De gemeente verleent u de vergunning en plaatst een opsomming van alle verleende vergunningen wederom in het Hengelo’s Weekblad. Uw vergunning ligt vervolgens nog 4 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen mensen alsnog zienswijzen indienen. Pas na deze termijn is de vergunning onherroepelijk ofwel: u kunt gaan starten!

Login

Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Je ontvangt per e-mail een activatielink waar je een nieuw wachtwoord in kunt voeren. Bij eventuele problemen kun je contact opnemen met info@gemeentehengelo.nl
Ik ben mijn wachtwoord vergeten
Type nogmaals uw wachtwoord:
De link die u heeft gevolgd is inmiddels verlopen. Zorg ervoor dat u binnen 10 minuten na wachtwoord vergeten aanvraag, het wachtwoord wijzigt. Wilt u uw wachtwoord alsnog wijzigen, doe dan een nieuwe aanvraag. Uw wachtwoord is succesvol ingesteld, u kunt nu met dit wachtwoord inloggen.